Rekonstruktion af bryst

Rekonstruktion af et bryst kan blive relevant i flere forskellige sammenhænge, men den mest hyppige årsag til en sådan operation er brystkræft. Ønsket om en rekonstruktion af brystet ses dog også ved kvinder, som har haft en medfødt fejludvikling i brystet eller har pådraget sig skade i brystområdet under dets udvikling.

Brystkræftramte kvinder

Rammes kvinder af brystkræft, vil dette typisk indebære, at det ene eller begge af kvindens bryster fjernes ved en operation. I mange tilfælde er det den eneste sikre mulighed for at helbrede og sikre kvindens overlevelse af denne kræftform.

Det kan dog forekomme utrolig byrdefuldt for en kvinde at skulle leve uden bryster. Psykisk kan det være utrolig svært for mange efterfølgende – man mister en del af det, som egentlig gør en til kvinde – hvilket ofte medfører forlegenhed, et manglende sexliv m.v., og så kan det desuden også være svært at finde pænt tøj, der sidder ordentligt. I denne forbindelse kan en brystrekonstruktion forøge kvindernes livskvalitet væsentlig og hjælpe dem gennem nogle af de hårde konsekvenser, der er forbundet med overlevelse af brystkræften.

Virkningen af en brystrekonstruktion

Brystrekonstruktionen er et forsøg på at skabe en brystefterligning ved hjælp af brystimplantater eller kvindens eget fedtvæv. Et vellykket forsøg vil give et resultat, der i størrelse, facon, placering, farve og konsistens ligner det eventuelle raske og ikke fjernede bryst, eller brysterne som de så ud, inden disse blev opereret væk. Det vil dog aldrig være muligt at genskabe brystets funktion til amning.

Rekonstruktion af det ene bryst

Det kan være svært at få rekonstruktionen til 100 % at ligne det raske bryst, men de typisk meget små forskelle herpå bemærkes næsten ikke, og ellers vil de kunne skjules med en BH. I nogle tilfælde foretages der ved operation små ændringer i det raske bryst for at afhjælpe eventuelle asymmetrier, hvis dette ikke kan ske udelukkende ved rekonstruktionen.

Proceduren for en brystrekonstruktion

En brystrekonstruktion er en proces opdelt i flere stadier, og den omfatter typisk mere end en operation, hvis man ønsker en fuldstændig rekonstruktion, hvor resultatet bliver næsten magen til det oprindelige bryst.

Rekonstruktion af brystfylde

Det grundlæggede og vigtigste stadie i forbindelse med en brystrekonstruktion er en rekonstruktion af brystfyldet, hvilket kan gøres på forskellige måder.

Protesemetoden

Brystproteser i form af silikone- eller saltvandsimplantater indsættes som regel bagved brystmusklen og er en effektiv metode til opnåelse af brystfylde. Metoden er dog kun anvendelig, hvis man har forholdsvis små bryster eller er villig til at acceptere, at nogen asymmetri vil forekomme, medmindre det raske bryst også opereres en smule mindre.

I langt de fleste tilfælde er det muligt at fortage snittet til indlæggelses af implantatet i arret fra det bortopererede bryst, således der bliver så få af disse som overhovedet muligt.

Denne metode medfører som regel en indlæggelse imellem to og fem dage. Selve indgrebet foretages under fuld bedøvelse.

Ekspansionsmetoden

Denne metode vil typisk anvendes, hvis man har ret store bryster og ikke ønsker den asymmetri, der eventuelt vil opstå ved brug af implantater. En ekspansionsprotese – en protese med et justerbart rumfang – indopereres som almindelige implantater.

Ekspansionsproteserne kommer i forskellige udgaver, men vil typisk bestå af en kapsel af silikone med et saltvandskammer. Der vil laves en ventil, som giver mulighed for, at der omkring en gang ugentligt kan fyldes en smule saltvand i, hvormed kvindens brystmuskel og hud langsom kan udvides og gøre plads til et stort og fyldigt bryst.

Anvendelsen af eget væv

En tredje mulighed for brystrekonstruktioner er, at denne foretages med eget hud-, fedt- og muskelvæv. Dette kaldes også for brystlap-metoden. Lappen kan høstes fra ryggen, maven, balden eller området under armhulen. Dette er et noget større indgreb og en mere langvarig proces sammenlignet med de to andre metoder nævnt ovenfor. Fordelen herved er, at det er et mere naturligt resultat, eftersom det kun er kroppens egne ”materialer”, der anvendes.

En rekonstruktion med eget væv medfører typisk indlæggelse i fem til ti dage.

Rekonstruktion af brystvorte

Når rekonstruktion af brystfyldet er fuldendt, sårene helet, og arene faldet ned, vil det være muligt at foretage en rekonstruktion af brystvorten. Selve brystvorten laves af den hud og underhud, der er på stedet, hvor den skal placeres. For at opnå den rette mørke farve, vil området typisk blive tatoveret.

En sådan opfølgningsoperation kan udføres under lokal bedøvelse og kræver ikke indlæggelse.

Hvornår kan en brystrekonstruktion udføres?

En brystrekonstruktion vil hos de fleste være noget, man overvejer, når et kræftsygdomsforløb er ved at være overstået, eller sygdommen er under kontrol, og man har meget positive helbredelsesudsigter. Det vil dog anbefales, at rekonstruktionen tidligst foretages et halvt til et helt år efter bortopereringen af brystet, således disse ar har fået tid til at hele ordentligt først, og bivirkninger i forbindelse med eventuel strålebehandling vil være aftaget.

Det vil dog også være muligt at foretage en primær brystrekonstruktion, hvilket foregår ved udførelse af rekonstruktionen sammen med fjernelsen af det kræftramte bryst.

Nogle er ikke sikre på, om de vil have foretaget en brystrekonstruktion, og nogle kan ikke overskue beslutningen og rekonstruktionsforløbet oveni sygdomsforløbet, men det har ingen betydning, da der ikke er nogen tidsfrist for foretagelsen heraf.

Brystrekonstruktionen kan ikke foretages mens man underlagt strålebehandling eller kemoterapi, men sådanne behandlingsmetoder er ikke til hinder for, at der kan foretages en rekonstruktion, når behandlingen er færdiggjort.

Bivirkninger og komplikationer

Der er midlertidige bivirkninger i form af smerter, hævelse, blodudtrækninger og træthed forbundet med en brystrekonstruktion. Disse bivirkninger vil typisk være aftaget efter et par uger. Arrene er dog permanente.

Ved enhver form for operation følger risikoen for komplikationer som infektion, blødning, følgevirkninger af bedøvelse og problematisk sårheling. Alle disse komplikationer forekommer sjældent, men skulle de indtræffe, kan det ændre resultatet af rekonstruktionen, og en ny operation vil muligvis blive nødvendig.

Ved brug af implantater er der en risiko, for at der kan gå hul i implantatet, eller at der sker kapseldannelse. Dette er ufarlige komplikationer, men det kan betyde, at der skal foretages nye operationer for opnåelse af et kosmetisk flot resultatet og afhjælpning af eventuelle smerter, der kan være forbundet hermed.

Efterfølgende småoperationer til finjustering af brysterne kan komme på tale nogle måneder efter de første operationer. Det er nemlig først, når hævelsen har lagt sig, og helingen har fundet sted, at det rigtigt kan vurderes, hvordan resultat egentligt bliver.

Helingsprocessen

Forholdsvis stillesiddende arbejde vil kunne genoptages efter tre til fire uger, men man bør som udgangspunkt holde sig helt fra anstrengende aktiviteter, motion og sex i helt op til otte uger. Det kan tage op til et helt år, før arrene vil bliver mindre, og den røde farve vil aftage, hvilket er ganske normalt.