Hvilke bivirkninger er der ved en brystforstørrelse?

Som ved alle andre operationer kan der opstå komplikationer og bivirkninger ved brystforstørrende operationer.

Overordnet set opstår der ret sjældent komplikationer i forbindelse med brystforstørrende operationer, og når det sker – uanset om det er akut eller på længere sigt – vil det næsten altid være muligt at behandle disse, således at det endelige resultat bliver godt. Nedenfor vil vi gennemgå de typiske former for komplikationer.

Blødninger

Efter en brystoperation er det første døgn mest kritisk, og man kan risikere, at der opstår blødninger. Det er vigtigt, at man er opmærksom på straks at kontakte hospitalet og plastikkirurgen, hvis et af brysterne pludselig hæver op og bliver hårdt, da det kan være blod- eller væskeansamlinger. Kommer man straks til hospitalet, vil en eventuel blodansamling kunne udtømmes uden problemer, og det vil dermed ikke forårsage skade på det endelig resultat.

En af de væsentligste årsager til sådanne blødninger er, hvis man ikke holder sig ordentligt i ro efter operationen. Husk at du ikke bør dyrke sport i de første 6 uger efter operationen.

Betændelse

Infektioner er en ret almindelig komplikation i forbindelse med alle former for operationer. Det er dog ikke alle, der opdager dette med det samme. Betændelsen vil vise sig som varme og feber, og i tilfælde heraf skal man straks have fjernet implantaterne. Risikoen for infektioner ved et brystimplantat er ca. 1-2 %, og skulle det uheldige ske, vil det dog være muligt at indsætte et nyt implantat i brystet efter 3-6 måneder, alt afhængigt af hvor hurtigt komplikationen bliver behandlet, og dermed hvor hurtigt helingsprocessen kommer til at gå.

Følelsesforstyrrelser

Brystoperationer vil ofte medføre følelsesløshed i brysterne. For langt det fleste er dette dog kun midlertidigt, og disse vil altså få følelsen tilbage efter ca. 2-6 måneder. Der er dog også nogen, som oplever, at følelsesløsheden er permanent, hvilket oftest er tilfældet ved meget omfattende brystforstørrelser eller brystreducerende operationer.

Kapseldannelse

Indsættelsen af brystimplantater vil altid medføre, at der dannes en bindevævskapsel rundt om implantatet, og disse kan få forskellige grader af fasthed. I forbindelse med 1-2 % af alle brystoperationer dannes der dog en generende kapsel, der bliver så fast, at brysterne kan blive asymmetriske, og den kan forårsage stærke smerter og træk i brysterne. Er det tilfældet, vil et nyt kirurgisk indgreb måske blive nødvendigt.

Asymmetriske bryster

Skulle ens bryster forekomme en smule asymmetriske, eller oplever man andre kosmetiske utilfredsheder efter operationen, er det vigtigt, at man udstyrer sig med nogen tålmodighed, eftersom det kan tage et godt stykke tid og helt op til et år, før brysterne har sat sig endeligt og ikke ændrer sig yderligere. Opstår der små former for uligheder, er der stor chance for, at disse kan nå at udligne sig helt af sig selv, uden yderligere indgreb.

Ruptur

Implantater til brystforstørrelse kommer i meget forskellige varianter og i forskellige kvaliteter. I dag benyttes dog som oftest det, man kalder for skærefaste implantater, som er designet til at kunne holde hele livet. Disse har en meget stærk skal, der holder på silikonen eller saltvandet, men der vil alligevel altid være en risiko for, at der kan gå hul på implantatet, og at indholdet siver ud. Dette er dog ganske ufarligt, og det er muligt at indsætte et nyt implantat.